Επικοινωνία

K-Taxis
Καρπούζος Δημήτριος & Συνεργάτες
Λογιστικές Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Ασφαλιστικές, Επενδυτικές
Χρηματοδοτικές Προτάσεις

Φειδιππίδου 20, Παλλήνη 153-51
T: 210 666 4218
F: 210 666 4224
K: 694 431 5500
Email: info@k-taxis.gr