Υπηρεσίες

Λογιστικές Φοροτεχνικές

για Ιδιώτες
Οι ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες που παρέχουμε, εξασφαλίζουν την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση. Επίσης, στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας φροντίζουμε οι πελάτες μας να είναι πάντα ενήμεροι.
 • Δήλωση Εισοδήματος Ε1
 • Δήλωση Ακινήτων Ε9/ Περιουσιολογίου
 • Δήλωση Πόθεν Έσχες
 • Μισθωτήρια Συμβόλαια
 • Ρυθμίσεις Οφειλών ΔΟΥ ΙΚΑ
 • Έκδοση Πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ ΔΕΗ
 • Αίτηση Επιδόματος Πετρελαίου
 • Αίτηση Οικογενειακού Επιδόματος Α21
 • Υπολογισμός Τεκμηρίων
 • Υπολογισμός Ανάλωσης Κεφαλαίου
 • Δηλώσεις Κατοίκων Εξωτερικού
 • Έκδοση κλειδαρίθμου
 • e-Παράβολα