Υπηρεσίες

Ασφαλιστικές

για Ιδιώτες
Γενικότερα, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες για τις οποίες διαμεσολαβούμε με δέσμευση πάντα για την ορθή κάλυψη των πραγματικών αναγκών σας και εξασφάλιση του δικού σας οφέλους είναι:
  • Ζωής & Υγείας
  • Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
  • Ομαδικά Προγράμματα
  • Αστική Ευθύνη Οικοδομών
  • Πυρός & Σεισμού Οικίας
  • Αυτοκινήτου - Μοτισικλετών
  • Σκαφών
  • Νομική Προστασία
  • Εξασφάλιση Σπουδών