Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές

για Επιχειρήσεις
Μέσα από ένα εύρος υπηρεσιών, προσπαθούµε να συµβάλλουµε θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε θέµατα ανάπτυξης, εκσυγχρονισµού και αναδιοργάνωσης.
  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Οργάνωση ταμειακού προγραμματισμού
  • Κωδικοποίηση διαδικασιών για την παρακολούθηση του οικονομικού αποτελέσματος των έργων κατασκευαστικών επιχειρήσεων
  • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και σχεδιασμός οικονομικών αναφορών