Υπηρεσίες

Ασφαλιστικές

για Επιχειρήσεις
Γενικότερα, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες για τις οποίες διαμεσολαβούμε με δέσμευση πάντα για την ορθή κάλυψη των πραγματικών αναγκών σας και εξασφάλιση του δικού σας οφέλους είναι:
 • Νομική Προστασίας
 • Ζωής & Υγείας
 • Ασφάλιση Επιχείρησης
 • Συνταξιοδοτικά Προγράμματα
 • Ομαδικά Προγράμματα
 • Αστική Ευθύνη και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη
 • Πυρός & Σεισμού Επιχειρήσενω
 • Αυτοκινήτου - Μοτισικλετών
 • Σκαφών
 • Μεταφορών
 • Πιστώσεων
 • Αγροτών
 • Φωτοβολταϊκών Πάρκων
 • Τεχνικών Έργων
 • Έργων Τέχνης
 • κατά Παντός Κινδύνου