Επανεκκίνηση δραστηριοτήτων - Από 8 Μαΐου οι οργανωμένες παραλίες και από 10 Μαΐου τα φροντιστήρια που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων
Μειώνεται το ποσοστό εμβαδού ανά πελάτη που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τμ σε 50 τμ ανά άτομο - Επαναλειτουργούν τα διοικητικά δικαστήρια καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια.

Επανεκκίνηση δραστηριοτήτων - Από 8 Μαΐου οι οργανωμένες παραλίες και από 10 Μαΐου τα φροντιστήρια που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων

Επανεκκίνηση δραστηριοτήτων - Από 8 Μαΐου οι οργανωμένες παραλίες και από 10 Μαΐου τα φροντιστήρια που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων

Κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας Έναντι Κορωνοϊού Covid-19 και απόφασης της Κυβέρνησης, επανεκκινούν οι εξής δραστηριότητες:

- Από 8 Μαΐου, μειώνεται το ποσοστό εμβαδού ανά πελάτη που αντιστοιχεί σε καταστήματα άνω των 500 τ.μ. σε 50 τ.μ. ανά άτομο.

-  Από 8 Μαΐου, επαναλειτουργούν οργανωμένες παραλίες, με βάση πρωτόκολλο που θα εγκριθεί και θα ανακοινωθεί έως την Παρασκευή 7 Μαΐου.

-  Από 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν τα διοικητικά δικαστήρια, καθώς και ορισμένες διαδικασίες σε πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, με βάση εξειδίκευση που θα ακολουθήσει.

- Από 10 Μαΐου, επαναλειτουργούν τα δια ζώσης τμήματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που σχετίζονται με τη διενέργεια εξετάσεων, όπως οι Πανελλήνιες εξετάσεις και οι εξετάσεις τίτλων επάρκειας ξένων γλωσσών.

-  Από 17 Μαΐου, επανεκκινούν οι πρακτικές, οι κλινικές και οι εργαστηριακές ασκήσεις σε ΙΕΚ και κολέγια, ενώ επιτρέπεται η δια ζώσης επαναλειτουργία των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για την εξειδίκευση των αποφάσεων.