Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κερδοφορία της Επιχείρησής σας

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κερδοφορία της Επιχείρησής σας

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Κερδοφορία της Επιχείρησής σας

Η βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας, που θα οδηγήσει στην κερδοφορία αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητά μας.

Σε συνεργασία με το στρατηγικό μας συνεργάτη ΝΩΣΙΣ έχουμε να παρουσιάσουμε σημαντική εμπειρία και ουσιαστική εξειδίκευση στην παρακολούθηση και διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, προσφέροντας έτσι στους πελάτες μας αξιόπιστη γνώση και υποστήριξη σε ό,τι τα αφορά.

Η ΝΩΣΙΣ έχει διαχειριστεί ως Cordinator partner έργα όπως:

• CERVIVE PROJECT

• PROSPEC PROJECT

Υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Επωφεληθείτε από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» και εκσυχρονίστε την επιχείρησή σας.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το πρόγραμμα επιδοτεί με 50-65%:

• δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τις 19/12/2018 έως και σήμερα

• δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από σήμερα μέχρι το τέλος του 2023

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

• Ύψος Προϋπολογισμού: από 20.000 έως 200.000€

• Επιδότηση από 50% έως 65% Επιδοτούνται οι δαπάνες για αγορά:

• Παραγωγικού & Μηχανολογικού Εξοπλισμού

• Εξοπλισμού Πληροφορικής Hardware & Εξειδικευμένου Λογισμικού (software)

• Εργαστηριακού Εξοπλισμού για Ποιοτικό Ελεγχο • Εξοπλισμού για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης & Προστασίας του Περιβάλλοντος.

• Μεταφορικών μέσων και οχημάτων επαγγελματικής χρήσης Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, τον κλάδο παροχής υπηρεσιών, την μεταποίηση, τον κλάδο υγείας και το χονδρικό εμπόριο.