ευελικτη εργασια

Η ευέλικτη εργασία βασικός παράγοντας προσέλκυσης κορυφαίων στελεχών

ευελικτη εργασια

Οι επιχειρήσεις που δεν προσφέρουν μια πολιτική ευέλικτης εργασίας κινδυνεύουν να χάσουν κορυφαία στελέχη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας που διεξήχθη από τον πάροχο ευέλικτης εργασίας, IWG, μητρική εταιρεία της Regus και Spaces.

Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 83% των ερωτηθέντων θα προτιμούσαν μια θέση που προσφέρει ευέλικτη εργασία παρά μια που δεν προσφέρει ενώ περίπου το ένα τρίτο (28%) αξιολογούν πιο σημαντική την επιλογή της τοποθεσίας εργασίας παρά μια αύξηση στο επίδομα διακοπών. Υπό το πρίσμα αυτών των ευρημάτων, δεν αποτελεί έκπληξη ότι το 75% από τους 15,000 ερωτηθέντες της έρευνας από 80 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο πιστεύει ότι η ευέλικτη εργασία είναι η νέα πραγματικότητα. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία 10 χρόνια, 85% των επιχειρήσεων έχουν εισαγάγει μια πολιτική ευέλικτης εργασίας ή σχεδιάζουν να υιοθετήσουν μια. Ωστόσο δεν έχουν μπορέσει όλες οι επιχειρήσεις να υιοθετήσουν την ιδέα.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 60% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας είναι το βασικό εμπόδιο στην υλοποίηση μια πολιτικής ευέλικτης εργασίας, ειδικά σε επιχειρήσεις που έχουν μια μακροχρόνια, μη-ευέλικτη προσέγγιση στην εργασία. Πάνω από το ένα τρίτο (41%) δήλωσαν ότι ο φόβος για το πόσο μπορεί η ευέλικτη εργασία να επηρεάσει την συνολική κουλτούρα της εταιρείας αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι το 71% των επιχειρήσεων πιστεύει ότι η προσφορά ευέλικτης εργασίας τους επιτρέπει να επεκτείνουν τα ταλέντα τους.

Στην πραγματικότητα, πολλές (77%) επιχειρήσεις προσαρμόζονται για να βελτιώσουν τη διατήρηση κορυφαίων στελεχών εισάγοντας την ευέλικτη εργασία. Από την άποψη του εργαζόμενου, το ένα τρίτο των ανθρώπων δήλωσε ότι η ευέλικτη εργασία είναι τόσο σημαντική που θα την αξιολογούν ως πιο σημαντική από έναν καλύτερο ρόλο στην εταιρεία (32%). Πιθανόν αυτό συμβαίνει από την αυξανόμενη τάση για ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής: η ευέλικτη εργασία θεωρείται ότι βελτιώνει αυτή την ισορροπία κατά 78%. Τα ευρήματα επίσης δείχνουν ότι οι ευέλικτοι χώροι εργασίας θεωρούνται ότι ενθαρρύνουν ένα πιο συνεκτικό εργασιακό περιβάλλον, με οφέλη για τους γονείς που επιστρέφουν στην εργασία, μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους, ανθρώπους που πάσχουν από άγχος ή που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας. Η ευελιξία όχι μόνο κάνει τους εργαζόμενους πιο χαρούμενους και υγιείς αλλά τους κάνει και πιο παραγωγικούς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα, ποσοστό 85% των επιχειρήσεων επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγικότητά τους έχει αυξηθεί επειδή προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον, τα δύο τρίτα (67%) των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τουλάχιστον το 21% της βελτίωσης στην παραγωγικότητα είναι αποτέλεσμα της ευέλικτης εργασίας. Οι αριθμοί αυτοί έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα λαμβάνοντας υπόψη τα κράτη του ΟΗΕ όπου η παγκόσμια επιβράδυνση στην παραγωγικότητα είναι ένα από πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία χρόνια.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι επιχειρήσεις δίνουν προτεραιότητα στην ευελιξία και την αποδοτικότητα του κόστους. Ποσοστό 55% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι επιδιώκουν να γίνουν πιο ευέλικτες το 2019. Πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων σκοπεύουν να επεκταθούν διεθνώς αυτό το χρόνο και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (64%) δήλωσε ότι έχουν επιλέξει την ευέλικτη εργασία γιατί επιταχύνουν την επέκταση σε νέες αγορές. Οι ευέλικτοι χώροι εργασίας έχουν επίσης επιλεγεί από το 65% για να μειωθούν τα έξοδα και οι επιχειρησιακές δαπάνες. Ο ίδιος αριθμός ερωτηθέντων έχει υιοθετήσει την ευέλικτη εργασία για τη διαχείριση κινδύνων αλλά και την εδραίωση του πορτοφολίου πελατών τους.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν επίσης ότι τα δύο πέμπτα των ανθρώπων παγκοσμίως βλέπουν την μετακίνηση στην δουλειά ως το χειρότερο μέρος της ημέρας (40%) και πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύει ότι θα μπορούσε να ξεπεραστεί σε μια δεκαετία (2030). Η πίεση έχει αυξηθεί καθώς οι άνθρωποι που μετακινούνται για την εργασία τους είναι όλο και περισσότερο δυσαρεστημένοι από το ταξίδι τους στη δουλειά, και ένας στους πέντε (22%) δηλώνει ότι καθυστερούν τακτικά λόγω κίνησης. Σχεδόν οι μισοί (48%) των εργαζομένων ξοδεύουν τον χρόνο για την μετακίνηση δουλεύοντας και ως αποτέλεσμα σχεδόν οι μισοί (42%) πιστεύουν ότι οι επίσημες ώρες εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον χρόνο για την μετακίνηση, καθώς αυτός ο χρόνος δεν είναι “ελεύθερος χρόνος” στη μέρα τους.

Για πολλούς εργοδότες και εργαζόμενους, η ευέλικτη εργασία αποτελεί πια τη νέα πραγματικότητα. Οι μισοί (50%) όσων συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι τώρα πια εργάζονται εκτός των κεντρικών γραφείων της επιχείρησης για σχεδόν τη μισή εβδομάδα ή και περισσότερο, ενώ για το 70% των ανθρώπων η επιλογή εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί κύριο παράγοντα για την αξιολόγηση νέων θέσεων εργασίας.

Πηγή ΑΜΠΕ-ΜΠΕ