ν. 4579/2018
Ν. 4579/2018

ΦΣ νομικών προσώπων, ΕΝ.ΦΙ.Α. και κοινωνικό μέρισμα

ν. 4579/2018

Δημοσιεύτηκε ο νόμος με τις διατάξεις για ΦΣ νομικών προσώπων, ΕΝ.Φ.Ι.Α. και κοινωνικό μέρισμα Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 201/03.12.2018).

O νόμος 4579/2018 με τίτλο "Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις."

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 23 του νόμου αυτού περιλαμβάνονται οι διατάξεις που προβλέπουν τη σταδιακή μεταβολή του φορολογικού συντελεστή που εφαρμόζεται στα κέρδη των νομικών προσώπων (28% από το φορολογικό έτος 2019).

Στο άρθρο 24 του νόμου αυτού περιλαμβάνονται οι διατάξεις για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις οποίες προβλέπεται η ελάφρυνση του φόρου για χαμηλής αξίας ακίνητη περιουσία καθώς και η παράταση μέχρι και το έτος 2019 του χρονικού διαστήματος μέχρι του οποίου η αξία των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων δεν συνυπολογίζεται για την επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Τέλος, στο άρθρο 26 του νόμου αυτού καθορίζεται το ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά το έτος 2018 ως κοινωνικό μέρισμα. Σημειώνεται ότι τα κριτήρια χορήγησης του μερίσματος θα προσδιοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση.