Ο κατώτατος μισθός άνω των 25 ετών

Ο κατώτατος μισθός άνω των 25 ετών ως νέα βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς των έμμισθων δικηγόρων και μισθωτών μηχανικών - γιατρών

Ο κατώτατος μισθός άνω των 25 ετών

Κατατέθηκε η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μηνιαία εισφορά ΕΤΑΑ, πόρος υπέρ πρώην ΤΣΜΕΔΕ, ασφαλιστικές ρυθμίσεις για πληγέντες, ασφαλισμένοι ΤΠΔΥ, ιατροί εργασίας κ.α)» στο σ/ν με τίτλο «Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις».

Με την υπόψη τροπολογία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Ορίζεται από 1/1/2019 ως νέα βάση υπολογισμού του ποσού της μηνιαίας εισφοράς των πριν και μετά την 1η/1/1993 ασφαλισμένων έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και γιατρών, των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην ΕΤΑΑ, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, αντί του μηνιαίου εισοδήματος τους που ισχύει σήμερα.

Η παραπάνω βάση υπολογισμού υπολογίζεται εφεξής και για το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των έμμισθων δικηγόρων πριν και μετά την 1η/1/1993 στον οικείο τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ (Σήμερα υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος τους).