ε λειτουργία η εφαρμογή για τη γνωστοποίηση υποβολής χωριστών δηλώσεων

ΑΑΔΕ: Σε λειτουργία η εφαρμογή για τη γνωστοποίηση υποβολής χωριστών δηλώσεων

ε λειτουργία η εφαρμογή για τη γνωστοποίηση υποβολής χωριστών δηλώσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή για τη γνωστοποίηση υποβολής χωριστών δηλώσεων.

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. 

Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Είσοδος στην εφαρμογή

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την υποβολή χωριστών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος συζύγων