μέτρα κατά των οφειλετών του Δημοσίου

Μέτρα κατά των οφειλετών του Δημοσίου

μέτρα κατά των οφειλετών του Δημοσίου

Στην άμεση λειτουργία «εισπρακτικής εταιρείας» η οποία θα λαμβάνει μέτρα κατά των οφειλετών του Δημοσίου που δεν αποπληρώνουν τα χρέη τους προς την Εφορία προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με χθεσινή εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, προσκαλούνται οι εφοριακοί υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν τη νέα υπηρεσία, η οποία πιάνει δουλειά άμεσα, από το φθινόπωρο.

Στόχος είναι η «εισπρακτική» της Εφορίας να λειτουργήσει, από την 1η Οκτωβρίου, ώστε αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων, (λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου) να ξεκινήσει το κυνηγητό σε όσους οφειλέτες δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση.

Πρόκειται για το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών, το οποίο σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει στην Αττική, ενώ αργότερα θα λειτουργήσει και στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Πιτσιλή, το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

Οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν το ΚΕΟΦ, απαιτείται να διαθέτουν προσόντα , όπως η αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο δικαστικό τμήμα τρία (3) χρόνια και συνολική εμπειρία στην Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια.

Με το ΚΕΟΦ, στόχος της ΑΑΔΕ είναι η πιο οργανωμένη και αποτελεσματικότερη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Δηλαδή θα λειτουργεί όπως σήμερα τα «Δικαστικά Τμήματα» των ΔΟΥ, αλλά θα χρησιμοποιούν πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες των εισπρακτικών εταιρειών των τραπεζών.

Οι υπάλληλοι θα επιλέγουν από τη λίστα των οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων) τους οφειλέτες εκείνους με τα μεγαλύτερα χρέη και κατόπιν να προχωρούν στους μικρότερους οφειλέτες και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ.
Το πρώτο βήμα θα είναι η ενημέρωση του οφειλέτη με e-mail για το ύψος της οφειλής και την προθεσμία τακτοποίησής της. Αν είναι ληξιπρόθεσμη θα ενημερώνεται ότι πρέπει άμεσα να σπεύσει να την εξοφλήσει ή να την εντάξει σε κάποια από τις ανοιχτές ρυθμίσεις 12μηνης ή 24μηνης καταβολής. καθώς εκείνη των 120 δόσεων θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η αποστολή e-mail για οφειλή που δεν έχει λήξει προβλέπεται ήδη για οφειλές από ΕΝΦΙΑ.

Αν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος, θα ειδοποιείται αυτόματα μέσω του auto reminder system και θα λαμβάνει e-mail. Αν δεν ανταποκριθεί στα e-mail και στις προθεσμίες τακτοποίησης της οφειλής, θα δέχεται τηλεφώνημα από υπάλληλο της Υπηρεσίας, με το οποίο θα ενημερώνεται για το ληξιπρόθεσμο της οφειλής και για τους κινδύνους που υπάρχουν σχετικά με τη λήψη μέτρων.

Ταυτόχρονα, θα αποστέλλεται και e-mail με το οποίο θα προειδοποιείται ότι αν δεν τακτοποιήσει την οφειλή του, θα ληφθούν σε βάρος του όλα τα προβλεπόμενα μέτρα όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, κινητών ή και ακινήτων, αν η οφειλή είναι μεγάλη. Διευκρινίζεται, πως το μέτρο της κατάσχεσης των ακινήτων μπορεί, δυνητικά να ενεργοποιηθεί για χρέη άνω των 500 ευρώ, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για μεγάλες οφειλές.
Στο πλαίσιο αυτό ο οφειλέτης λαμβάνει την ειδοποίηση προ λήψης μέτρων του άρθρου 7 Κ.Ε.Δ.Ε. ή 47 Κ.Φ.Δ., που αποτελεί προδικασία πριν από κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης εκτός από τις κατασχέσεις εις χείρας τρίτων.

Σημειώνεται πάντως, ότι μπορούν όμως να γίνουν και απροειδοποίητα κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή εις χείρας τρίτων.

Σύμφωνα με τη νομολογία τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣΤΕ 2080/2014) όσο και η πρόσφατη του Αρείου Πάγου (432/2017) κρίθηκε ότι η μη προηγούμενη ειδοποίηση του οφειλέτη πριν από την επιβολή της κατάσχεσης, δεν αντίκειται σε υπέρτερης ισχύος κανόνες δικαίου, καθώς και το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών.